वैदेशिक रोजगरमा जान चाहने वा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका वा स्देशमा नै स्वरोजगार गरी बस्न चाहने युवालाई निशुल्क तालिम सम्बन्धि सुचना !!!