छात्रवृत्ति कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना